Algemene pakket voorwaarden - YesHugo Delivery

Algemene Pakket Voorwaarden YesHugo Delivery          1 december 2020

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT JE GEBRUIK MAAKT VAN ONZE DIENSTEN.

Het gebruik van onze diensten zijn gebonden aan deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden mag je geen gebruik maken van de onze pakketdiensten.

Wij kunnen per direct, op elk moment en om elke willekeurige reden dan ook, alle willekeurige diensten beëindigen of je de toegang tot (al) onze software en diensten weigeren.

Wij kunnen de voorwaarden op elke moment wijzigen of aanvullen. Deze aanpassingen treden in werking nadat wij je een bericht geven over de aangepaste voorwaarden. Je toegang en/ of gebruik van onze diensten vormt je expliciete goedkeuring om aan de aangepaste voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1           YesHugo BV

 1. YesHugo Delivery is een handelsnaam van YesHugo B.V. Hierna verder te noemen: YesHugo Delivery.
 2. YesHugo BV is gevestigd aan de spoorstraat 114, 7551 CA Hengelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76846121 met BTW nummer NL.8608.06352.B01 en IBAN: NL71 RABO 0167 1649 88.
 3. YesHugo Delivery is bereikbaar via www.yeshugodelivery.com via support@yeshugo.com of telefonisch op nummer: 0031 (85) 2085 202. Voor telefonische bereidbaarheid check altijd de website: Support YesHugo Delivery.

Artikel 2          Toepasselijkheid

 1. Voor jouw en onze veiligheid alsmede die voor onze logistieke partners ga je akkoord met deze algemene pakket voorwaarden wanneer je gebruikmaakt van de diensten van YesHugo Delivery.
 2. Deze algemene pakket voorwaarden zijn onderworpen aan De algemene voorwaarden van YesHugo BV

Artikel 3          Definities

 1. YesHugo Delivery: het door Yeshugo BV ontwikkelde en beheerde e-commerce platform waarop pakketdiensten worden aangeboden.
 2. Pakket: Een poststuk dat niet geschikt is voor levering in de bij wet minimale voorgeschreven afmetingen van de brievenbus.
 3. Opdrachtgever: Het bedrijf of de particulier die op het pakketdiensten platform van YesHugo verzendopdrachten ter uitvoering ingeeft.
 4. Geadresseerde: De ontvanger van het bestelde pakket dat door vervoerder(s) bezorgd wordt.
 5. Vervoerder(s): Aangesloten lokale taxibedrijven of andere logistieke dienstverleners (waaronder bijvoorbeeld een pendeldienst tussen regio’s die wij “Hubber” noemen).
 6. Partijen: Geadresseerde, opdrachtgever, vervoerder, Hubber, en andere (natuurlijke) rechtspersonen als (toe)leveranciers et cetera.
 7. MiniDC: lokaal distributiecentrum ten behoeve van opslag en distributie van pakketten.

Artikel 4          Yeshugo Delivery e-commerce platform

 1. De pakketdienst omvat een technologisch platform dat opdrachtgevers (bedrijven en particulieren) in staat stelt om via de website https://delivery.yeshugo.com (als aangeboden door YesHugo B.V.) logistieke pakketverzendingen te plannen welke door onafhankelijke externe vervoersbedrijven, die aan het YesHugo platform zijn aangesloten, worden uitgevoerd.
 2. Je erkent expliciet dat YesHugo Delivery geen logistieke (pakket)diensten aanbiedt of als vervoeder optreedt en dat alle logistieke diensten door externe vervoerders worden uitgevoerd die niet werken of en dienst zijn bij YesHugo Delivery BV.
 3. De diensten van YesHugo kunnen worden aangewend om logistieke pakketdiensten met externe parttijen aan te vragen en in te zetten. Je gaat er echter te allen tijde er mee akkoord dat Yeshugo geen enkele verantwoordelijkheid en of aansprakelijkheid draagt voor de uitvoering van haar diensten, de werkzaamheid van haar software en voor de uitvoering van het vervoer dat door derden door je opgegeven opdracht uitgevoerd wordt, tenzij expliciet aangegeven in deze algemene voorwaarden van YesHugo Delivery. Vervolgschade wordt per definitie uitgesloten.
 4. In bepaalde gebieden is het voor YesHugo delivery niet mogelijk haar diensten aan te bieden. De software geeft automatisch aan waar wel opgehaald en geleverd kan worden. Uiteraard zijn YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders geenszins aansprakelijk en/ of verantwoordelijk voor het mogelijk niet kunnen opereren in bepaalde gebieden.
 5. Het kan voorkomen dat sommige diensten van YesHugo delivery niet altijd of overal beschikbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zondag- of nachtleveringen. De software geeft automatisch aan waar welke services wel worden uitgevoerd. YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders zijn geenszins aansprakelijk en/ of verantwoordelijk voor het regionaal niet (kunnen) aanbieden van bepaalde diensten.

Artikel 5           Informatie voor Opdrachtgever en Geadresseerde van het pakket

 1. Om een zo efficiënt en plezierig mogelijke distributie van het pakket te regelen voor alle partijen, zendt yesHugo Delivery allerlei soorten informatieve (tekst) berichten via allerlei platformen zoals, maar niet beperkt tot: Sms-berichten, App-berichten, email, facebook en andersoortige berichten. Zie ook de privacy voorwaarden in artikel 20 voor meer informatie.
 2. Deze berichten worden zowel aan de Opdrachtgever als aan de ontvanger verstuurd om een optimale dienstverlening te kunnen bieden. De berichten zijn als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van het gebruik van de diensten van YesHugo te betrachten.
 3. Als je een pakket verzendt of ontvangt, dan word je op de hoogte gesteld van de aangesloten logistieke partner die de dienst uitvoert. Op het verzendetiket en op de digitale kennisgevingen staat onder andere de naam van de logistieke dienstverlener(s). Je kunt hieraan echter geen rechten ontlenen.
 4. Je kunt je op elk moment afmelden van het ontvangen van tekstberichten door een e-mail te versturen naar support@yeshugo.com waarbij je aangeeft dat je niet langer wenst om dergelijke berichten te ontvangen, samen met een telefoonnummer van het mobiele toestel waarop de tekstberichten ontvangen worden. Je erkent dat afmelden van het ontvangen van berichten van invloed is op het gebruik van de diensten van YesHugo Delivery.
 5. YesHugo Delivery kan, naar eigen goeddunken, promoties of andere functionaliteiten of voordelen met betrekking tot de diensten van YesHugo Delivery en of diensten van een externe leverancier vrijblijvend aanbieden.

Artikel 6           Voorwaarden gebruik van de dienstverlening van YesHugo Delivery

 1. Je mag de diensten van YesHugo Delivery alleen voor legale doeleinden gebruiken (dus geen vervoer van onrechtmatige of gevaarlijke stoffen).
 2. De dienstverlening van YesHugo Delivery is alleen beschikbaar voor personen boven de leeftijd van 18 jaar. Het is je niet toegestaan personen te machtigen om van je account gebruik te maken. Het is verder niet toegestaan personen onder de leeftijd van 18 jaar enige logistieke diensten van externe leveranciers te ontvangen tenzij ze worden begeleid door een persoon ouder dan 18 jaar.
 3. Naar goedachten van YesHugo Delivery kan je om een identiteitsbewijs worden gevraagd voordat je toegang krijgt tot de dienstverlening van YesHugo Delivery. Je gaat er vervolgens mee akkoord dat YesHugo Delivery je de toegang tot of het gebruik van al haar diensten kan ontzeggen als je weigert een identiteitsbewijs aan te dragen.
 4. Je bent zelfverantwoordelijk voor alle individuele activiteiten die ontstaan onder je account of onder je individuele ingegeven opdracht tot pakket verzending. Je stemt er onherroepelijk mee in dat je akkoord gaat om je gebruikersnaam en wachtwoord altijd geheim te houden.
 5. Je gaat ermee akkoord dat je accurate, volledige en recente informatie in je account of in het opdrachtformulier weergeeft. Doe je dat niet, ongeacht de reden daartoe, leidt dat direct tot het blokkeren van de toegang en het gebruik van de diensten van YesHugo Delivery en/ of de beëindiging van de overeenkomst met YesHugo Delivery.
 6. Bij moedwillig saboteren van de dienst of door het moedwillig ingeven van verkeerde, valse of incorrecte informatie wordt aangifte gedaan bij de politiediensten. Indien deze misinformatie leidt tot schade voor YesHugo Delivery, haar logistieke partners of derde belanghebbende partijen wordt direct overgegaan tot incassering van de opgelopen schade en desnoods juridische vervolgstappen.
 7. Het is je uitdrukkelijk verboden om tijdens het gebruik van de diensten van YesHugo Delivery aan YesHugo Delivery en haar logistieke partners net als aan enige andere partij overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade te veroorzaken.

Artikel 7           Verzend opdracht ingeven door opdrachtgever

 1. Om als opdrachtgever gebruik te kunnen maken van de diensten van yesHugo Delivery, is het NIET noodzakelijk dat je je registreert. Je kunt direct individuele pakketten verzenden vanuit de homepage van www.yeshugodelivery.com (“pakket verzenden”).
 2. Voor ingeven van een individuele opdracht tot verzending van een pakket, dien je persoonlijke informatie aan te leveren in het digitale opdrachtformulier, zoals je voornaam, achternaam, emailadres, mobiele telefoonnummer, eventueel bedrijfsnaam, het ophaal adres (Naam, Adres, Postcode en plaatsnaam) alsmede de benodigde gegevens van het aflever adres zoals (bedrijfs)naam emailadres, mobiele telefoonnummer, adres, postcode en plaatsnaam en eventueel aanvullende informatie die Yeshugo Delivery vraagt.
 3. Je kunt je als opdrachtgever (particulier, bedrijf of winkelier) registreren. Na goedachten door YesHugo Delivery kun je een account aanmaken. Je gegevens als vermeld in artikel 7.2 worden zo veel mogelijk automatisch ingevuld bij elke bestelling, je kunt meerdere pakketten tegelijk ingeven en je kunt verdere account-afspraken maken over het ophalen, verzenden en betalen van je pakketten. Tevens verkrijg je een overzicht van je bestellingen in het opdrachten-dashboard. Hier zie je onder andere je opdrachten historie.
 4. De opdrachtgever kan tevens extra informatie in het opmerkingen veld van het verzendformulier plaatsen om het ophalen volgens wens te laten verlopen. Je erkent expliciet dat YesHugo Delivery naar eigen goedachten deze informatie al dan niet aanwendt in haar logistieke operatie. Je kunt aan je ingegeven informatie geen rechten ontlenen.
 5. Pas na succesvolle betaling en bevestiging van Yeshugo Delivery aan jou per email is de order geplaatst en wordt de dienstverlening van YesHugo Delivery en/ of haar logistieke partners gestart.

Artikel 8           Ophalen van het pakket bij Opdrachtgever

 1. Direct na succesvolle order plaatsing wordt een geschikte vervoerder geselecteerd voor het ophalen van het pakket bij de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient voor het ophalen aanwezig te zijn, dan wel het ophalen zo te regelen dat de vervoerder de pakketten eenvoudig in ontvangst kan nemen, zonder noemenswaardig tijdsverlies.
 3. Indien opdrachtgever een specifieke plaats heeft gereserveerd waar de pakketten gereed staan om afgehaald te worden, is het zeer aan te raden dit in het opdrachtformulier, dan wel in het account aan te geven.
 4. De chauffeur heeft tijd voor u, maar niet alle tijd. De chauffeur heeft na het (aan)bellen of kloppen 2 minuten wachttijd om het pakket of de pakketten in ontvangst te nemen. Na deze wachttijd kan de chauffeur ogenblikkelijk vertrekken zonder het pakket mee te nemen. De kosten voor deze ophaal poging worden dan in rekening gebracht en bedragen 50% van het orderbedrag. Opdrachtgever krijgt bericht van deze mislukte ophaal poging en YesHugo Delivery zal vervolgens en nieuw ophaal moment voor.
 5. Opdrachtgever krijgt een bericht met door welke vervoerder met welke tijdsindicatie het pakket op het opgegeven adres opgehaald wordt. De opgegeven tijdsindicatie heeft een marge van + 15 minuten of -/- 15 minuten.
 6. Vanaf de tijdsindicatie -/- 15 minuten dient het pakket gereed te staan voor het ophalen. De Chuffeur dient binnen 2 minuten het pakket op locatie in ontvangst te kunnen nemen.
 7. Als de vervoerder het pakket in ontvangst heeft genomen, wordt het pakket geacht te zijn namens opgehaald. Opdrachtgever aanvaard dit expliciet en zonder enige voorbehouden.
 8. In expliciete afgesproken voorkomende gevallen dient de opdrachtgever een verzendlijst te ondertekenen bij afgifte van de goederen.
 9. Als het pakket door de vervoerder is opgehaald ontvangt de opdrachtgever hierover een digitale bevestiging.
 10. Het is de opdrachtgever verder bekend dat het pakket via meerdere vervoerders vervoerd kan worden. Opdrachtgeven geeft hier zijn of haar expliciete goedkeuring aan.
 11. Vanaf het moment dat het pakket de verzendstatus “onderweg” verkrijgt is het pakket daadwerkelijk onderweg naar de geadresseerde. De opdrachtgever verkrijgt hierover een digitale bevestiging en verkrijgt een inlogcode zodat de opdrachtgever het pakket op de digitale landkaart near-live kan volgen. Opdrachtgever verkrijgt een digitale melding als het pakket daadwerkelijk is afgeleverd. Daarop staat tevens de levertijd vermeld.

Artikel 9           Pakketbezorging bij geadresseerde

 1. Vervoerder is gerechtigd brievenbuspakketten of pakketten die in de brievenbus passen direct in de brievenbus van geadresseerde af te leveren. Indien een pakket in de brievenbus is afgeleverd, wordt Geadresseerde geacht het pakket in ontvangst te hebben genomen en aanvaard.
 2. Vervoerder is gerechtigd in de kofferbar van de auto te leveren, indien geadresseerde daar toestemming voor geeft, zogenaamde “Trunk Delivery”. De geadresseerde zal dan op het moment van levering direct de kofferbak van het voertuig (al dan niet op afstand) openen. Indien een pakket in de kofferbak is afgeleverd, wordt geadresseerde geacht het pakket in ontvangst te hebben genomen en aanvaard.
 3. Vervoerder zal zich inspannen de pakketten binnen de afgesproken tijdzones af te leveren. De 1e afleverpoging aan het adres van de geadresseerde is daarbij maatgevend.
 4. De chauffeur heeft tijd voor u, maar niet alle tijd. De chauffeur heeft na het (aan)bellen of kloppen bij reguliere woningen 2 minuten wachttijd en bij hoogbouw of flats 4 minuten wachttijd. Na deze wachttijd kan de chauffeur ogenblikkelijk vertrekken zonder het pakket achter te laten.
 5. Indien een pakket, om welk redenen dan ook, niet bij geadresseerde kan worden bezorgd, zal vervoerder het volgende kunnen ondernemen (artikel 9.6):
 6. Vervoerder is altijd gerechtigd het pakket bij de buren af te leveren, tenzij opdrachtgever hiertegen expliciet bezwaar heeft gemaakt bij het digitale opdrachtformulier.
 7. Indien een pakket bij de buren mag worden afgeleverd, gelden volgende afspraken:
 8. Vervoerder zal het pakket afleveren bij de buren, indien deze buren zich binnen een straal van 80 meter vanaf de voordeur van de geadresseerde bevinden.
 9. Indien het pakket bij de buren is afgeleverd, worden de buren geacht het pakket namens geadresseerde in ontvangst te hebben genomen en aanvaard de opdrachtgever onomstotelijk dat het pakket correct afgeleverd is.
 10. Indien het pakket bij de betreffende buren is afgeleverd, ontvangt ontvanger daar een bericht van in de brievenbus dan wel digitaal.
 11. Indien het pakket, om welke reden dan ook, niet bij de buren of anderzijds kan worden afgeleverd, wordt het pakket retour genomen naar het lokale MiniDC waar het pakket 1 nacht wordt opgeslagen. Het pakket wordt de volgende dag weerom aangeboden.
 12. Indien een pakket bij deze 2e aflever poging niet kan worden afgeleverd, wordt het pakket retour genomen en opgeslagen in de lokale taxi-HUB.
 13. De geadresseerde krijgt dan een melding dat het pakket op afspraak bij de betreffende taxi-HUB kan worden opgehaald gedurende 5 werkdagen.
 14. Indien het pakket binnen 5 werkdagen niet is opgehaald, krijgt de opdrachtgever een notificatie dat het product ofwel: 1) Tegen same delivery prices het pakket geretourneerd wordt of dat 2) het Pakket gezien wordt als een nieuwe order en begint het proces als beschreven in dit artikel 8 geheel overnieuw. De opdrachtgever verkrijgt een notificatie van de hernieuwde kosten.
 15. Indien opdrachtgever niets van zich laat horen, wordt het pakket na 30 werkdagen verbeurt verklaard.
 16. Indien een pakket niet bij de buren mag worden afgeleverd, geldt dat artikel 9.7.4 tot en met artikel 9.7.7 niet van toepassing is.
 17. Indien het pakket bij een MKB-onderneming, instelling, of bouwplaats et cetera dient te worden afgeleverd, dan kunnen ook andere personen het pakket aannemen. Ook in dit geval wordt geacht dat het pakket namens geadresseerde in ontvangst is genomen en aanvaard de opdrachtgever onomstotelijk dat het pakket geleverd is.
 18. Opdrachtgever verleent YesHugo bij levering aan MKB-ondernemingen, instellingen en bouwplaatsen het recht tot “neerzetten van het pakket” oftewel neerzet toestemming. Ook in dit geval wordt geacht dat het pakket namens geadresseerde in ontvangst is genomen en aanvaard de opdrachtgever onomstotelijk dat het pakket geleverd is.
 19. Als het Pakket wordt bezorgd aan een MKBN-onderneming hotel, ziekenhuis, universiteit, overheidsinstelling of overheidsinstelling, of een andere locatie waar zich een postkamer of centrale ontvangstruimte bevindt, mag het Pakket aan de postkamer of centrale ontvangstruimte worden bezorgd, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeengekomen.
 20. Bij pakketlevering aan bedrijven gaan we er van uit dat de onderneming of instelling op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, geopend is van 9.00 tot 18.00 uur. Is dit niet het geval dan kan Yeshugo Delivery het pakket weigeren, met toeslagen vooralsnog de opdracht uitvoeren of andere voorstellen tot levering aanbieden. Het antwoord van YesHugo Delivery is hier bindend en kan niet ter discussie worden gesteld.
 21. Indien het pakket, om welke reden dan ook, niet aan MKB-ondernemingen of instellingen (binnen de openingstijden als gesteld bij 9.8) op de eerst mogelijk levering kan worden afgeleverd, wordt het pakket retour genomen naar de lokale taxi-HUB waar het pakket 1 nacht wordt opgeslagen. Het pakket wordt de volgende dag weerom aangeboden. Daarna wordt het proces als gesteld in artikel 9.7.5 vervolgd.

Artikel 10         Pakket retour zenden door Geadresseerde

 1. Indien de geadresseerde een pakket retour wenst te zenden, dient dat door de opdrachtgever geaccepteerd te worden conform de door de opdrachtgever gecommuniceerde retourvoorwaarden. Na acceptatie wordt het retourpakket binnen een door Geadresseerde gekozen tijdsslot bij geadresseerde opgehaald en vervolgens binnen één werkdag aan de opdrachtgever geleverd tijdens kantooruren op werkdagen.
 2. Je kunt het pakket retour melden op www.yeshugodelivery.com via de button: “Retour Melden” te klikken. Vervolgens voer in het dialoogscherm het retourlabel nummer in. Dat is altijd het ordernummer.
 3. Na ingave van het ordernummer, verschijnt een dialoogvenster, waarin in aangegeven wordt dat: 1) Het pakket direct kan retour gezonden worden. 2) Het pakket niet zomaar retour gezonden kan worden. In het 2e geval wordt de pagina van de klantenservice van de betreffende opdrachtgever getoond. Hier kun je aan de Opdrachtgever toestemming vragen het product te retourneren.
 4. De geadresseerde vindt normaliter de informatie als gesteld in artikel 10.3 mogelijk ook bijgevoegd als geprint verzendlabel in het pakket. De geadresseerde dient de In het pakket mogelijk bijgeleverde retour voorwaarden door te nemen.
 5. Geadresseerde verkrijgt een bevestiging van YesHugo indien het product retour verzonden kan worden, na betaling door Opdrachtgever. YesHugo verstuurt geadresseerde tevens retour informatie betreffende het tijdslot van ophalen.
 6. Geadresseerde dient voor het ophalen gedurende het geaccordeerde tijdslot aanwezig te zijn, dan wel het ophalen zo te regelen dat de vervoerder de pakketten eenvoudig in ontvangst kan nemen, zonder noemenswaardig tijdsverlies.
 7. Geadresseerde krijgt een bericht met door met welke tijdsindicatie het pakket op het opgegeven adres opgehaald wordt. De opgegeven tijdsindicatie heeft een marge van + 15 minuten of -/- 15 minuten.
 8. Vanaf de tijdsindicatie -/- 15 minuten dient het pakket gereed te staan voor het ophalen. De Chauffeur dient binnen 2 minuten het pakket op locatie in ontvangst te kunnen nemen.
 9. Als de vervoerder het pakket in ontvangst heeft genomen, wordt het pakket geacht te zijn opgehaald. Geadresseerde aanvaard dit expliciet en zonder enige voorbehouden.
 10. In expliciete afgesproken voorkomende gevallen dient de opdrachtgever een verzendlijst te ondertekenen bij inname van de goederen.
 11. De retourkosten zijn in eerste instantie voor de Opdrachtgever tenzij anders bepaald in de voorwaarden van de Opdrachtgever. Indien Geadresseerde de retourkosten dient te voldoen, dan zijn deze retourkosten gelijk aan de kosten voor “same day delivery”. Artikel 7 en 8 zijn dan onverminderd van toepassing (verzendopdracht ingeven dooropdrachtgever en pakket ophalen bij opdrachtgever) omdat de geadresseerde in dit geval de opdrachtgever wordt.
 12. Geadresseerde draag er zorg voor dat het pakket aan de pakket voorwaarden van YesHugo Delivery voldoet: maximale afmetingen liggend 80x50x30 cm (LxBxHx) en maximaal 23 kg zwaar. Daarnaast voldoet het pakket aan de verpakkingseisen en voorwaarden als gesteld in artikel 12.

Artikel 11         (Retour) Pakket labels uitprinten en pakketten verzenden

 1. Na correcte en geaccordeerde order ingave verschijnt op de website YesHugo Delivery de print-verzend en retour label-pagina. De opdrachtgever print het verzend- en retourlabel uit door op de button “Print Labels” te klikken.
 2. Opdrachtgever draagt er altijd zorg voor dat er een retour label met bijbehorende retour voorwaarden in het pakket wordt bijgesloten.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het verzendlabel, het retourlabel en het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar en volgens de geldende instructies van YesHugo Delivery duurzaam op en in het pakket zijn bevestigd dan wel bijgesloten. De geldende instructies zijn op de print-pagina van de website YesHugo Delivery gecommuniceerd.

Artikel 12         Pakket verpakkingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever of Geadresseerde draagt er zorg voor dat het pakket aan de pakket dimensies van YesHugo Delivery voldoet: maximale afmetingen liggend 80x50x30 cm (LxBxHx) en maximaal 23 kg zwaar.
 2. De opdrachtgever of afzender behoort een zending goed te verpakken. Een goede verpakking is een stevige vierkante of rechthoekige kartonnen buitendoos met rondom vulmiddel waardoor het pakket ongeschonden een val van 100 cm kan doorstaan. In geval van posters, foto’s schilderij-doeken et cetera gebruik je stevige kartonnen kokers.
 3. Het verpakkingsmateriaal dat je gebruikt moet geschikt zijn voor het gewicht van de inhoud van het pakket. Controleer dus of de verpakking stevig genoeg is. In geval van twijfel gebruik je meer (3-) laags kartonnage.
 4. De buitenverpakking moet altijd goed afgesloten zijn. Hanteer daarom een overlappende vouwmethodiek. Plak de randen ook altijd dicht met een brede strook (bij voorkeur milieuvriendelijk) plakband. De inhoud van het pakket mag niet uit de verpakking steken. Controleer altijd of er geen beschadigingen zijn. Zorg ervoor dat je mogelijk oude streepjescodes verwijdert.
 5. Vaak is het artikel kleiner dan de (om)doos. Vul de ruimte rond het artikel dan altijd helemaal op. Zorg ervoor dat de inhoud van het pakket niet kan bewegen.
 6. Verstuur je meerdere artikelen in één pakket? Vul de doos dan met het materiaal dat geschikt is om het meest kwetsbare artikel te beschermen. Zorg ook voor voldoende opvulmateriaal zodat de artikelen in de doos de buitenverpakking niet raken.
 7. Gebruik zacht opvulmateriaal voor lichte goederen en steviger opvulmateriaal voor zwaardere goederen. Zo zorg je voor de juiste bescherming en voorkom je dat de artikelen in de verpakking gaan schuiven. Gebruik alleen wettelijk toegestane, veilige, niet giftige of vloeibare opvulmaterialen zoals, bufferkussens, (flexibele) schuimplaten, randprofielen, schokwerende kussens, stryropor vokkken, (plastic) beschermhoezen. Omwikkel je artikel met bubbelfolie en fixeer het artikel met opvulpapier.
 8. Ga je meerdere pakketten verzenden? Zorg dan dat je elk pakket voorziet van een pakketlabel. Je mag pakketten niet aan elkaar vastplakken of bundelen.

Artikel 13 Uitgesloten goederen

 1. YesHugo Delivery zal geen Dienstverlening verrichten met betrekking tot de volgende goederen, tenzij uitdrukkelijk EN schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever:
 2. Goederen die niet correct verpakt of gelabeld zijn, goederen die in één Pakket zijn gebundeld en maar één label hebben alsmede pakketten die de dimensies en gewichten overschrijden. We verwijzen hiervoor expliciet naar artikel 12.8, waar dat uit de doeken is gedaan.
 3. Gevaarlijke of ontvlambare goederen, gevaarlijke of medische afvalstoffen, hypodermische naalden en spuiten, echte of replica (vuur)wapens of onderdelen daarvan, echte of replica munitie, explosieven, vuurwerk, chemicaliën, zuren, batterijen, corrosieve en irriterende stoffen;
 4. Kunstwerken, juwelen (waaronder horloges), edelmetalen (waaronder goud en zilver), edelstenen, echte parels, glas en artikelen waarin glas is verwerkt, porselein, aardewerk en dergelijke, antiek, tapijt, bont en andere waardevolle goederen;
 5. Contant geld, munten en postzegels, geldswaardig papier (bijvoorbeeld cheques, wissels, aandelen, toegangskaarten, loten et cetera);
 6. Alcoholische drank, waaronder wijn, bier en sterke drank. Tabaksproducten en alle vormen van drugs of andere goederen die krachtens openbaar bestuur niet mogen worden vervoerd;
 7. Vloeibare stoffen van welke aard dan ook, stoffen in bevroren toestand en goederen die geconditioneerd dienen te worden vervoerd;
 8. Lichaamsdelen, levende en dode dieren, vissen en vogels, organismen van welke soort dan ook waaronder zaden, bomen en planten almede bevroren of bederfelijke voedselwaren;
 9. Goederen die alleen mogen worden vervoerd als over een bepaalde vergunning wordt beschikt en /of die niet voldoen aan de vereisten die ingevolge verdragen, wet- of regelgeving worden gesteld aan vervoer zoals bijvoorbeeld Accijnsgoederen;
 10. Aanbestedingen en in verband daarmee te verstrekken documenten, contracten, testuitslagen en dergelijke documenten;
 11. Goederen met een hogere waarde dan 500 euro nieuwwaarde.

Artikel 14 Controle op uitgesloten goederen

 1. YesHugo Delivery controleert niet of aan de uitsluitingen aan de orde zijn.
 2. In geval van twijfel zal de opdrachtgever Yeshugo Delivery informeren, het probleem zo snel mogelijk voorleggen en zal opdrachtgever naar het oordeel van YesHugo Delivery afwachten alvorens de goederen aan YesHugo over te dragen. Doet de opdrachtgever dit niet, dan veronderstelt YesHugo Delivery dat geen van de uitsluitingen als genoemd in artikel 13 van toepassing is.
 3. Als het de Dienstverlener blijkt dat een van de uitsluitingen genoemd in artikel 13 toch aan de orde is, of zelfs indien dit in geringe mate aannemelijk is, dan mag de YesHugo Delivery haar dienstverlening op elke gewenst moment opschorten en altijd maatregelen ter voorkoming van (verdere) schade nemen, zonder op wat voor manier dan ook schadeplichtig te worden. YesHugo Delivery heeft dan ook het recht om haar dienstverlening van alle andere Pakketten op te schorten. YesHugo Delivery heeft in alle voorkomende gevallen het recht om administratieve, transport-, handlings- en retourkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. YesHugo Delivery en bij haar dienstverlening betrokken vervoerders hebben, zonder als gevolg daarvan aansprakelijk te zijn, het recht om op elk tijdstip en zonder eventuele mededeling pakketten te openen, te inspecteren en te beoordelen of deze al dan niet gevaarlijk zijn, of onverenigbaar zijn met de enerzijds de geautomatiseerde werkwijze van YesHugo Delivery en met anderzijds de toepasselijke wet- en regelgeving vooral in relatie tot de veiligheid van de inhoud van (on)beschadigde pakketten voor het voorkomen van gevaar voor mens of dier of zaak, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het vaststellen of het pakket een van dienstverlening uitgesloten inhoud bevat zoals in artikel 13 is aangegeven
 5. Ook voor het vaststellen van de identiteit van de verzender of geadresseerde, kan YesHugo Delivery (of haar vervoerders indien dat redelijkerwijze niet op een andere manier kan) de procedure, zoals in artikel 14.4 is weergegeven, volgen zonder schadeplichtig te worden.

Artikel 15         Schade en verlies melden door geadresseerde of opdrachtgever

 1. Schade of verlies aan het afgeleverde pakket dient door de geadresseerde of opdrachtgever binnen 3 dagen na ontvangst door geadresseerde of opdrachtgever schriftelijk bij de betreffende vervoerder te worden gemeld.
 2. Ingeval van schade of verlies, dient geadresseerde of opdrachtgever haar volledige medewerking te verlenen zodat vervoerder het geval kan onderzoeken en dient geadresseerde of opdrachtgever op verzoek van vervoerder alle van belang zijnde stukken ter hand te stellen.
 3. Indien een pakket met uiterlijk zichtbare schade is afgeleverd en geadresseerde of opdrachtgever bij aflevering geen schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt jegens vervoerder, wordt vervoerder geacht het pakket in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin zij het pakket heeft ontvangen.
 4. Indien niet aan enige voorwaarde van dit artikel is voldaan, vervalt ieder recht op schadevergoeding voor zowel geadresseerde als opdrachtgever.

Artikel 16         Aansprakelijkheid voor verlies, (gebruik) schade en vertraging

 1. YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders zijn nooit en op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraging, verlies van, of (gebruik)schade aan goederen en zuivere vermogensschade veroorzaakt tijdens vervoer of opslag.
 2. YesHugo Delivery is nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van een derde partij zoals, maar niet beperkt tot, de vervoerder.
 3. Ter voorkoming van misverstanden, geven we expliciet aan dat Yeshugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders geen verzekeringsdekking verlenen voor schade wegens verlies, beschadiging, zuivere vermogensschade, gebruik schade of vertraging. Als opdrachtgever of geadresseerde een verzekeringsdekking wenst, voor de niet bij YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders te reclameren schade, dienen zij daar zelfstandig zorg voor te dragen.
 4. YesHugo Delivery en of haar aangesloten vervoerders zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor a) het niet correct of duidelijk uitprinten of het deels (on)zichtbaar zijn van de relevante verzend gegevens, b) het ondeugdelijk, onhandig opplakken van het verzendlabel, c) het ontbreken van het verzendlabel en mogelijk bijbehorende informatie, d) algemene en specifieke systeemfouten van door Yeshugo Delivery geleverde software, e) door YesHugo Delivery of haar aangesloten vervoerders geleverde informatie en f) andere zaken die mogelijk als overmacht geclassificeerd kunnen worden (artikel 16.5).
 5. YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders is verder in het geheel niet aansprakelijk voor verlies, schade en vertraging als:
 6. Opdrachtgever of geadresseerde de goederen niet overeenkomstig de gestelde termijn het pakket accepteert tijdens een ophaal dan wel bezorgpoging;
 7. Opdrachtgever of geadresseerde tekortschieten in de nakoming van waaronder maar niet beperkt tot de geldende overeenkomst(en) en de algemene voorwaarden;
 8. Een eigenschap van product in het pakket inherent is aan de in artikel 13 genoemde uitgesloten goederen en/ of de schade op enigerwijze verband houdt de uitgesloten goederen;
 9. De instructies die door Yeshugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders zijn gegeven NIET door de opdrachtgever of geadresseerde (met inbegrip van hun hulppersonen in de breedste zin van het woord of ieder ander persoon niet verbonden bij YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders) opgevolgd worden;
 10. Het voor YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders om welke reden dan ook onmogelijk blijkt te zij bezorgbevestigingen en handtekeningen te verstrekken.
 11. Eigenschappen van de goederen veranderen gedurende het vervoer of opslag zoals en niet beperkt tot vermeerdering of verlies van gewicht of omvang, door vervoer of tijd ontstane latente defecten, vermindering van waarde, slijtage, schade door ongedierte, insecten als ook de gevolgen van schoonmaken, verkleuren, reparatie, weersomstandigheden en klimaat;
 12. Er juridische beslaglegging op het pakket gelegd wordt door bevoegde bestuursorganen;
 13. Er sprake is van overmacht. Overmacht is elke gebeurtenis die niet te wijten is aan schuld van YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders en die niet volgens de betreffende overeenkomst, de algemene voorwaarden voor risico van YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders komt. Daaronder worden onder ander volgende zaken bedoeld: gewapende overval; oorlogsdaden; terroristische aanslagen; rellen; sabotage; natuurrampen; gewijzigde regelgeving; arbeidsconflicten zoals stakingen, uitsluitingen, vakbondsacties en boycots; brand, explosies; ongevallen, wanprestaties van toeleveranciers of derden zoals vervoerders, drukgolven van vliegtuigen, ionisatie en radioactieve straling, uitval van elektriciteit of communicatieapparatuur;
 14. Er sprake is van fraude door opdrachtgever, eigenaar van de goederen, geadresseerde of hun hulppersonen of ieder ander persoon niet verbonden bij YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders
 15. YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders kennen de inhoud en staat van het artikel in pakket niet, behoudens mogelijk volgens de procedure als gesteld in artikel 14.4.
 16. YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders zijn voortvloeiende uit artikel 16.6 derhalve niet in staat extra maatregelen te nemen die het product in het pakket verder kunnen beschermen. Indien volgens Yeshugo Delivery verantwoord zal Yeshugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders een pakket als beschreven in artikel 12 mogelijk moeten herpakken. In dat geval is YesHugo Delivery en/ of een van haar vervoerders in het geheel niet verantwoordelijk voor de kwaliteit daarvan. Wel kan YesHugo Delivery hiervoor kosten in rekening brengen a 35 euro per uur, naast verpakkingskosten.
 17. Zowel YesHugo Delivery als haar vervoerder(s) staan niet in voor de inhoud van welk pakket dan ook. Indien de inhoud van het pakket niet overeenkomt met hetgeen is vermeld op de vrachtbief of welke andere communicatie dan ook, met hetgeen tussen opdrachtgever en geadresseerde is overeengekomen, zal dit in geen geval leiden tot enige vergoeding door YesHugo Delivery en/of vervoerder.
 18. YesHugo delivery en/ of haar vervoerders kunnen niet gehouden worden tot het vergoeden van enigerlei schade die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en daarmee niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend.
 19. Indien het juridisch vast komt te staan dat YesHugo Delivery in voorkomend geval aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van YesHugo Delivery beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van YesHugo Delivery gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van vervoerder beperkt tot maximaal €150,00 per zending. Hierbij wordt uitgegaan van de marktwaarde van het geleverde.
 20. Indien het juridisch vast komt te staan dat vervoerder aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van vervoerder beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van vervoerder gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van vervoerder beperkt tot maximaal €150,00 per zending. Hierbij wordt uitgegaan van de marktwaarde van het geleverde.
 21. YesHugo Delivery en/ of haar aangesloten vervoerders zullen redelijke inspanningen plegen om pakketten te laten ophalen, vervoeren en laten bezorgen overeenkomstig de indicatieve tijdsloten en tijdsindicaties, zoals die in welke communicatievorm dan ook aangeboden wordt. De tijdsloten en tijdsindicaties zijn niet bindend en het niet bezorgen binnen de tijdsloten en tijdsindicaties door de aangesloten vervoerders leidt niet tot enige rechtsvordering van de opdrachtgever of geadresseerde.
 22. YesHugo Delivery is buiten het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk.

Artikel 17         Prijzen en producten

 1. Alle Prijzen en bedragen zoals vermeld op de website, communicatiekanalen en social media zoals en niet beperkt tot facebook, LinkedIn, alle overige mogelijke digitale media, in offertes, overeenkomsten, aanbiedingen en printuitingen van YesHugo Delivery zijn gesteld in Euro’s en zijn per definitie exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. YesHugo Delivery is ten alle tijden en naar eigen goedachten gerechtigd de prijzen en of de producten voorafgaand of gedurende de uitvoering van welke overeenkomst dan ook, tussentijds aan te passen, uit te breiden of te wijzigen.
 3. YesHugo Delivery is geenszins verantwoordelijk voor gecommuniceerde productdefinities en specificaties of prijzen, waar dan ok.

Artikel 18         Eigendomsvoorbehoud

 1. Voor zover Partijen hebben afgesproken dat Yeshugo Delivery goederen in eigendom zal overdragen aan partijen, blijven de geleverde goederen uitsluitend eigendom van Yeshugo Delivery totdat de Klant aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden jegens Yeshugo Delivery heeft voldaan voor zover die verplichtingen betrekking hebben op de tegenprestatie voor de Yeshugo te leveren goederen en/of diensten. Onder deze verplichtingen worden uitdrukkelijk de betalingsverplichtingen van de Klant verstaan.
 2. Op software en gebruik van intellectuele eigendomsrechten verstrekt Yeshugo Delivery uitsluitend gebruiksrechten. Deze draagt zij niet in eigendom over, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De broncode en sourcecode blijven altijd in bezit/ eigendom van Yeshugo Delivery.
 3. Het is Yeshugo Delivcery toegestaan om in het kader van de Overeenkomst verkregen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, databestanden, programmatuur (software) en licenties onder zich te houden, ondanks een bestaande verplichting tot overdracht of afgifte die alleen bestaat als partijen daartoe een expliciete schriftelijke overeenkomst hebben gesloten, totdat Klant volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Licentie- en/of gebruikersrechten worden aan partijen verleend onder de voorwaarde dat Klant alle verschuldigde bedragen heeft betaald. In het geval van periodieke betalingsverplichtingen, komen aan Klant alleen licentie- en/of gebruikersrechten toe gedurende de periode dat Klant niet in gebreke is met haar (periodieke) betalingsverplichtingen.

Artikel 19         Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op de op de grond van de Overeenkomst ontwikkeld en/ of aan partijen beschikbaar gestelde producten, content, software, broncode, sourcecode databasis, databestanden, offertes, ontwerpen, websites, of ander (voorbereidend) materiaal, berusten uitsluitend bij Yeshugo Delivery of de aan haar gelieerde (rechts)personen.
 2. Partijen verkrijgen alleen de gebruiksrechten (licenties) en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zullen zij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen en kopieën vervaardigen. Deze gebruiksrechten (licenties) zijn niet exclusief en niet overdraagbaar. Partijen mogen geen sub licenties verstrekken.
 3. Indien Partijen overeenkomen dat patrtijen in afwijking van lid 1 één of meerdere rechten van intellectuele eigendom zal verkrijgen, zal die overdracht slechts geschieden door een afzonderlijke akte tot overdracht van dat Intellectuele Eigendomsrecht tussen Partijen. Het staat Yeshugo Delivery vrij om algemene concepten, gedachten, ontwikkelingen en ideeën zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken, zowel voor haarzelf als voor derden.
 4. Partijen zijn ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Yeshugo Delivery of diens licentiegevers bevatten. De Klant verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/ of andere materialen behoeven te gebruiken.
 5. Het is partijen niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of anderen rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 6. Het is partijen niet toegestaan om op welke wijze dan ook te proberen om de source code, andere codes, onderliggende structuren, ideeën en/of algoritmen van intellectuele eigendomsrechten, knowhow, van door Yeshugo Delivery ter beschikking gestelde programmatuur en/of software of andere data proberen te ontdekken, verbeteren, decompileren, demonteren en/of wijzigen in de ruimste zin van het woord.
 7. Partijen mogen de Intellectuele eigendomsrechten van Yeshugo Delivery niet vermarkten, publiceren, promoten, verhuren, distribueren, bezwaren met een beperkt recht, overdragen, combineren en/of op andere wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yeshugo Delivery.
 8. Yeshugo Delivery mag technische maatregelen nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Yeshugo Delivery door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het partijen niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 9. Yeshugo Delivery is gerechtigd tot verbetering van fouten in de door haar ter beschikking gestelde programmatuur, onder meer indien de programmatuur niet voldoet aan de door Yeshugo Delivery schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Yeshugo Delivery is te allen tijde bevoegd tot verbeteringen en/of toevoegen van functionaliteiten in de door haar ter beschikking gestelde programmatuur, voor zover daardoor geen bestaande functionaliteiten verloren gaan.
 10. Partijen staan ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Yeshugo Delivery van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Yeshugo Delivery zal partijen vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 20         Privacy

 1. Neem kennis van het privacy statement van op www.yeshugodelivery.com.  

Artikel 21         Geldigheid algemene voorwaarden opdrachtgever

 1. Voor zover algemene voorwaarden van de opdrachtgever, geadresseerde, vervoerder, Hubber of andere partijen van toepassing worden verklaard, geldt dat deze uitdrukkelijk van de hand worden gewezen indien de inhoud daarvan niet verenigbaar is met de bepalingen uit de onderhavige bepalingen van de algemene pakketvoorwaarden van Yeshugo Delivery.
 2. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen en/ of de algemene voorwaarden van YesHugo BV.

Artikel 22         Toepasselijke recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst tussen Yeshugo Delivery en partijen, onderliggende orders, opvolgende overeenkomsten en overeenkomst die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien tussen Yeshugo Delivery en partijen een geschil ontstaat naar aanleiding van de Overeenkomst, deze Voorwaarden dan wel naar aanleiding van andere afspraken of overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, is bij uitsluiting de bevoegde rechter van de rechtbank in Almelo, Nederland bevoegd om van het geschil kennis te nemen.